Laa ilaaha illal Laah (Ma jiro ilaah xaq ah aan ahayn Allaah

Infoo garaafkan wuxuu sharxayaa macnaha kelmedda laa ilaaha illal Laah (Ma jiro la caabude xaq ah aan ahayn Allaah) iyo fadligeeda iyo meelaha lagula yimaado.

Low file: 
High file: